Diktaturrisk

”Konspirationer, ständigt dessa konspirationer”, Fria Tider, 31 december 2019. https://www.friatider.se/konspirationer-standigt-dessa-konspirationer

”Är Kinas elit värre än vår”, Fria Tider, 26 juni 2019. https://www.friatider.se/r-kinas-elit-v-rre-n-v-r

”När demokratin blir politikernas fiende”, Fria Tider, 2 juni 2019. https://www.friatider.se/n-r-demokratin-blir-politikernas-fiende

”Det ombytliga och relativa begreppet extremism”, Samhällsnytt, 30 maj 2019. https://samnytt.se/det-ombytliga-och-relativa-begreppet-extremism/

”Demokrati blir populism när folket inte håller med (Systemimpotens)”, Fria Tider, 9 augusti 2017.  http://www.friatider.se/demokrati-blir-populism-n-r-folket-inte-h-ller-med

”Ett auktoritärt etablissemang”, Nya Tider, 27 mars 2019. https://www.nyatider.nu/ett-auktoritart-etablissemang/

”Demokratin har förlorat den demokratiska mentaliteten”, Samhällsnytt, 19 mars 2019, https://samnytt.se/demokratin-har-forlorat-den-demokratiska-mentaliteten/

”Det finns visst ett alternativ, (TINA)”, Fria Tider, 26 juli 2017.                           http://www.friatider.se/det-finns-visst-ett-alternativ

”Det finns visst ett alternativ, (TINA)”, Fria Tider, 26 juli 2017.                            http://www.friatider.se/det-finns-visst-ett-alternativ

”Samexistens i en ny världsordning”, Fria Tider, 11 april 2017.http://www.friatider.se/samexistens-i-en-ny-v-rldsordning

”En spricka i demokratin”, Avpixlat, 8 april 2017. http://avpixlat.info/2017/04/08/en-spricka-i-demokratin/

”Nutidsdemokrati på glid ” Avpixlat, 8 december 2016. http://avpixlat.info/2016/12/08/nutidsdemokrati-pa-glid/

”Etablissemanget är politikens kartell”. Fria Tider, 24 oktober 2016. http://www.friatider.se/etablissemanget-r-politikens-kartell

”Hatbrott vår tids häxeri”, Fria Tider, 26 februari 2016. http://www.friatider.se/hatbrott-r-v-r-tids-h-xeri

”Svensken – medborgare eller undersåte?”, Fria Tider, publicerad 25 januari 2016. http://www.friatider.se/svensken-medborgare-eller-unders-te

”Frihetens fiender”, Fria Tider, publicerad 8 september 2015http://www.friatider.se/frihetens-fiender

Agendasättarna och verkligheten”, Fria Tider, publicerad den 30 augusti 2015. http://www.friatider.se/agendas-ttarna-och-verkligheten

”Brist på demokratisk debatt”, Skånska Dagbladet, skanskan.se, 14 april, 2013. http://www.skanskan.se/article/20130414/OPINION/704149922/1061/-/brist-pa-demokratisk-debatt

”Demokratiska ideal och invandringsfrågans praktik”, Tidningen Kulturen, 26 november 2012. http://tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/13569-demokratiska-ideal-och-invandringsfragans-praktik