Flyktingar

”Hot – verkliga eller fiktiva?” Samhällsnytt 5 april 2019. https://samnytt.se/hot-verkliga-eller-fiktiva/

”GCM blir svensk lag”, Fria Tider, 9 januari 2019. http://www.friatider.se/fns-migrationsavtal-kommer-bli-svensk-lag

”Öppna kranarna” Avpixlat, 4 oktober 2016. http://avpixlat.info/2016/10/04/oppna-migrationskranarna/

”Asylrätten – nonsens på styltor”, Fria Tider, 17 maj 2016.            http://www.friatider.se/asylr-tten-nonsens-p-styltor

”Tre sviktande ben”, Avpixlat, 10 mars 2016. http://avpixlat.info/2016/03/10/tre-sviktande-ben/

”Fel att ge de kriminella asyl och bidrag”, Fria Tider, publicerad 21 december 2015. http://www.friatider.se/fel-ge-kriminella-asyl-och-bidrag

”Asylrätten måste radikalt stramas upp”, Avpixlat, publicerad 10 december 2015. http://avpixlat.info/2015/12/10/asylratten-maste-radikalt-stramas-upp/

Flyktingkaos from Sweden”, Fria Tider, publicerad 11 november 2015. http://www.friatider.se/flyktingkaos-sweden

”Blir Sverige en failed state?”, Avpixlat, publicerad 28 oktober 2015. http://avpixlat.info/2015/10/29/blir-sverige-en-failed-state/

”Dags att avskaffa asylrätten”, Fria Tider, publicerad 14 oktober 2015. http://www.friatider.se/dags-att-avskaffa-asylr-tten

”Asyl som möjlighet – inte som rättighet”, Avpixlat, publicerad den 13 oktober 2015. http://avpixlat.info/2015/10/14/asyl-som-mojlighet-inte-som-rattighet/

”En julreflektion om flyktinghjälp”, Avpixlat, publicerad 24 december 2014. http://avpixlat.info/2014/12/24/en-julreflektion-om-flyktinghjalp/

”Asylkostnader och dess besparingspotential” publicerad i Tidskriften DSM, 2014 #6, 28-29. Asylkostnaderna…

”Flyktinghjälpens pris här och i närområdet”, Fria Tider, publicerad 12 september 2014. http://www.friatider.se/flyktinghj-lpens-pris-h-r-och-i-n-romr-det

”Svensk invandring i ett internationellt sammanhang”, Newsmill, kategorin “Migrationspolitik”, 28 februari 2013. Sv.Inv.Glob Newsmill