Övrigt

Denna underrubrik får inkludera en rad artiklar från 90-talet som fokuserar andra frågor än de som har en koppling till invandringsfrågan.

• “Huvudets öde är bundet till kroppen”, Huvudets öde Svenska Dagbladet, Under strecket, 23 september 1999.

• “Sjukan – en doktorand på glid”, Sjukan Om relativistisk vetenskapsteori. Minimax, (Handelshöhskolans kårtidning), # 1, 1998.

• “Är Jesu moral destruktiv?”, Jesu moral är destruktiv (medförf. Birgitta Tullberg) Kyrkans tidning #14, 1995 samt replik till Göran Bexell Replik Jesu moral #18, 1995.

• “Etikens utveckling”, Etikens utveckling Svensk Linje # 2-3, 1995.

• “Frihet och rättvisa”, Frihet och rättvisa Nyliberalen # 1, 1996 .

• “Den farliga skuldkänslan”, Den farliga skuldkänslan Barometern, 3 januari 1996.

• “Det är likheterna, inte motsatserna, som skapar krig”, Det är likheterna Finanstidningen, 12 december 1995.

• “Dubbelmoralens fundament”, Dubbelmoralens fundament Nyliberalen #2, 1995.

• “Den Fina moralens seger”, Den Fina moralens seger Resumé #4, 1995.

• “Duger kristen etik?”, Duger kristen etik Barometern, 27 juni 1995.

• “Är djuren lika mycket värda som vi?”, Är djuren lika mycket värda Finanstidningen, 13-15 maj 1995.

• “Självuppoffringens moral – ett ledarnas maktknep”, Självuppoffringens moral Västerviks Tidning, 18 april 1995.

• “Medfödd olikhet och hierarki”, Medfödd olikhet och hierarki Nya Wermlands-Tidningen, 4 april 1995.

• “Naturlig och onaturlig etik” Replik till Anders Piltz. Signum, #1 1995. Naturlig och onaturlig etik

• “Den moderna heligheten leder till dubbelmoral”, Den moderna heligheten Finanstidningen, 8 februari 1995.

• “Fanatiker som föll på eget grepp?” Fanatiker som föll (medförf. Birgitta Tullberg) Kommentarer till Lars Hertzberg, Erik Petrén, Carl Olof Tamm samt ledarstick i DN i debatten om “Naturlig etik”  Svenska Dagbladet, 24 februari1995.

• “Naturlig etik – och Hanssons kritik.” Nat Etik.Rådslaget Rådslaget (Naturvetenskapliga Forskningsrådets tidning), # 6 1994.

• “Betjänas eller belönas?” Betjänas – eller belönas (medförf. Birgitta Tullberg) Replik mot Sven Ove Hansson kritik av vår bok “Naturlig etik en uppgörelse med altruismen”  Svenska Dagbladet, 18  december 1994.