Academic Articles (excl. Bus. Eth.)

”Sverige och de ensamkommande flyktingbarnen”, Ekonomisk Debatt, nummer 2 2016, 54-78.  http://nationalekonomi.se/ED-4402

”Myten om invandringens demografiska fördel”, Tidningen Kulturen, publicerad 23/11 2015. (Skriven för Ekonomisk Debatt eller Statsvetenskaplig Tidskrift). http://tidningenkulturen.se/index.php/mer/debatt/108-politik/20599-myten-om-invandringens-demografiska-fordel

Tullberg, J. 2014. ”Integrationens kärnproblem”, Ekonomisk Debatt, årgång 42, nr 8, 69-71. http://nationalekonomi.se/ED-4208

Tullberg, J, 2013. “Kan lagen om hets mot folkgrupp rättfärdigas?” Tidskrift för politisk filosofi, nr 1, 2013, s 10-22. http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2013-1/pdf/2013-1_010-022_tullberg.pdf

Tullberg, J. 2013. “Ekonomisk doping – hjälper eller stjälper?”,  41-6-Doping Ekonomisk Debatt, årgång 41, nr 6, 53-57.

Tullberg, J. 2013. “Patriotism i globaliseringens tid – en svensk fallstudie”AA 2013 Ericsson Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årg 19, nr 1, våren 2013, 39-54.

Tullberg, J. 2011. “Demokrati utan demos – utveckling eller avveckling?”, Demoskrati  Statsvetenskaplig tidskrift, 2011(4), 441­– 462

Tullberg, J. 2011. “Comparatism – A constructive approach in the philosophy of science”, Comparatism Journal of Socio-Economics. Vol. 40, Issue 4, pp 444-453.

Tullberg, J. 2011. “Invandringen och den svenska ekonomin”, Invand&Ek Ekonomisk Debatt, årgång 39, nr 1, 50-58.

Tullberg, J. 2010. “Ekonomisk patriotism – ett otidsenligt sentiment?” EkPatriotism Ekonomisk Debatt, årgång 38, nr 7, 16-27.

Tullberg, J. 2010. “Stereotypfördömandet – en fördom om fördomar?” stereotypfördömandet Statsvetenskaplig tidskrift. Årgång 112, nr 1, 3-19.

Tullberg, J. 2008. “Trust – the importance of trustfulness versus trustworthiness”, Trust Journal of Socio-Economics, Vol. 37, No. 5, pp. 2059-2071.

Tullberg, J. 2007. “Vetenskaplig imperialism eller respekterade revir?”, EkImpReplik2 Ekonomisk Debatt, årg 35, nr 2.

Tullberg, J. 2007. “Svar till Jakobsson samt Douhan och Vahlquist”, EkImpReplik1 Ekonomisk Debatt, årg 35, nr 1, s 65-68.

Tullberg, J. 2006. “Group egoism; investigating collective action and individual rationality”, IrrRat Journal of Socio-Economics Vol. 35, No. 6, pp. 1014-1031.

Tullberg, J. 2006. “Ekonomisk imperialism – ett tvärvetenskapligt framsteg eller en villoväg?” EkImp Ekonomisk Debatt, årg 34, nr 6, s 79-90.

Tullberg, J. 2006. “Det lika människovärdet – några kritiska synpunkter på en populär tes”, Det lika människovärdet Filosofisk tidskrift, nr 3, 25-44.

Tullberg, J. & Tullberg, B. 2006. ”Proportionalism or Liberalism – Two Ideas of Social Justice”, Proportionalism Politicon, Vol. 33, No. 2, pp.147-161.

Tullberg, J. 2006. “Organizational Change: A remedy prescribed in over-dose?” Org&Change Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies (EJBO), Vol. 11, No. 1, pp. 30-35.

Tullberg, J. 2005. “Reciprocitet i marknad och politik” Bidrag till forskningsprojektet Ratio: Marknad, moral, tillit och tillväxt. http://swopec.hhs.se/ratioi/abs/ratioi0072.htm

Tullberg, J. & Tullberg, B. 2005. “A Critique of the Naturalistic fallacy”, NF-thesis Politics and the Life Sciences, Vol. 20, No. 2, pp. 165-174.

Tullberg, J. 2005. “Tillit och reciprocitet”, RecentTR Recension av Ostrom & Walker. Ekonomisk Debatt, nr 1, 82-85.

Tullberg, J. 2004. “On Indirect Reciprocity – The Distinction between Reciprocity and Altruism, and a comment on Suicide Terrorism”, IndRec.AJES The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 63, No. 5, pp. 1193-1212.

Tullberg, J. 2004. “Om Rättvisa – en reflektion med fokus på reciprocitet”,  Om rättv Ekonomisk Debatt, årg 32, nr 3, s 70-80.

Tullberg, J. 2004. “Kristna normer och Mammons moral i en sekulariserad tid”, Mammon,Soc.vet.tidskr.2004 Socialvetenskaplig Tidskrift, årg 11, nr 1, s 76-89.

Tullberg, J. 2003. “Rationality and Social Behavior”, NewPD Journal of Theoretical Biology 224, pp. 469-478.

Tullberg, J. 1999. “Utilitarismen – en konkretisering och en uppgörelse”, Utilitarism Skatter & Välfärd, nr 2, s 24-32.

Tullberg, J. 1999. “The Ultimatum Game Revisited”, SSE/HHS Working Paper Series in Business Administration (SWoBA) No. 1999:2. http://swoba.hhs.se/hastba/abs/hastba1999_002.htm

Tullberg, J. & Tullberg, B. 1997. “Roundtable Response  – Till Death Do Them Part”, CivDiv.PLS.reply Politics and the Life Sciences, Vol. 16, No. 2, pp. 273-277.

Tullberg, J. & Tullberg, B. 1997. “Separation or Unity? A Model for Solving Ethnic Conflicts”, CivDiv.PLSPolitics and the Life Sciences, Vol. 16, No. 2, pp. 237-248.

Tullberg, J. 1997. “Evolutionens konsekvenser för etiken”, Replik Tolland Filosofisk tidskrift,  årg 18, nr 2, s 46-56.

Tullberg, J. 1997. “Är ekonomer dåliga på att samarbeta?” Frank Ekonomisk debatt,  årg 25, nr 2, s 97-103.

Tullberg, J. 1996. “Är altruism förenlig med evolutionsteorin?” Wright Filosofisk tidskrift,  årg 17, nr 1, s43-50.

Tullberg, J. 1996. “Det gemensamma bästa…  Replik till Leif Lewin och Hans Lind”  LevinArt2 Ekonomisk debatt, årg 24, nr 4, s 310-313.

Tullberg, J. 1995. “Egenintresse, allmänintresse och det gemensamma bästa”, LewinArt1 Ekonomisk debatt, årg23, nr 8,s 651-656.